flex-it סלוגן

סלוגן לחברה המתמחה בהשכרת ציוד קל משקל להקמת אירועים

Flex-it - תשכור שזה קל

הסלוגן שנבחר הצליח לשלב בתוכו שני יתרונות מרכזיים של המוצרים שמציעה החברה: יתרון ראשון הינו העובדה שהמוצרים קלים לנשיאה ואינם מצריכים השכרת משאיות גדולות כפי שמקובל בשאר המוצרים הנמצאים בשוק והשני, שניתן להשכיר את הציוד ואין צורך לרכוש אותו.

כתיבה שיווקית לקטלוג של חברה להשכרת ציוד ייחודי לאירועים

עמוד פנימי לדוגמא:

flex-it הינה חברה להשכרת תפאורה ייחודית לאירועים. החברה מספקת פתרונות יצירתיים ואלמנטים לעיצוב חללים בצורה קלה ומהירה.

לקריאה נגישה של כותרות:

Flex-it הינה חברה להשכרת תפאורות ייחודיות לאירועים. החברה מספקת פתרונות יצירתיים ואלמנטים לעיצוב חללים בצורה קלה ומהירה.

ליצירת קשר>