עיצוב מצגת למגלים ארץ

עיצוב מצגת ל״מגלים ארץ״ של החברה להגנת הטבע

עיצוב מצגת

עיצוב מצגת לחברה הכוללת גרפים ותמונות המשקפים את פעילות החברה.
עיצוב וכתיבת המצגת כללו עבודה בצמוד למציגה בכנס, הבנת מטרות הכנס וקהל היעד, איסוף חומרים רלוונטיים
והצגת בצורה ברורה ונעימה לעין.

להתרשמות מעבודות כתיבה ועיצוב נוספות של תמי פישל>